Carina & Josefina

Som bästa tänkbara besök från nordöstra Västmanland får vi Carina Normansson och åter Josefina Paulsson till oss på folkfesten! Dessa prisade riksspelmän bjuder oss ett nära samspel på duo med fiol och nyckelharpa. En rik upplevelse och väl sammanflätad låtskatt från trakten kring Sala utlovas.

Carina Normansson – fiol
Josefina Paulsson – nyckelharpa