Området

På området kommer det finnas anvisade platser för publiken med 1 m mellan varje sällskap (max två personer per sällskap). Konserten hålls utomhus för endast sittande publik. Parkering och ett fåtal toaletter finns på området. Vi hjälps åt att hålla avstånd, både vid publikplatserna, i kön och vid toaletterna under hela kvällen.

Servering

Ingen servering i år, 2021. Det går bra att medta egen matsäck.

Tillgänglighet

Folkfestens scen, toalett och parkering är tillgängliga för rörelsehindrade. Är man i behov av ledsagning så är man välkommen att kontakta oss.

Kommunikationer

Det går tåg till Avesta/Krylbo, vilket är den närmsta tågstationen. Från Avesta/Krylbo resecentrum kan du sedan byta till buss till Folkärna:

Hitta hit

Folkfesten är på Folkärna Gammelgård, 1,5 mil utanför Avesta i Södra Dalarna.

Folkärna Gammelgård
Lund 33
775 95 Folkärna