Låtutlärning med Ingrid Ekman

Ingrid Ekman är flöjtist, folkmusiker och pedagog och har undervisat på folkmusikutbildningen på Sjöviks folkhögskola sedan 2008. Ingrid har ett intensivt intresse för förmedlandet av musik och mötet mellan människor som lär av varandra.
På Folkärna Folkfest delar hon med sig av sin breda repertoar av polskor och andra låtar från hela Sverige med fokus på Närke.

Ingrid Ekman – flöjt

Kl 17:30 – 18:00 på Norelund