Tarabband

Ett helt unikt och sannlöst svängigt 6-mannaband som är både prisade i Sverige – som främsta världsmusikband på Folk- & Världsmusikgalan 2017 – och välkända på den internationella världsmusikscenen. Vi njuter av den karismatiska vokalisten Nadin Al Khalidis arabiska sång i samspel med gitarr, mandole, violin, bas och slagverk då de besöker folkfesten som start på bandets efterföljande världsturné.

Nadin Al-khalidi – sång, saz, mandole
Gabriel Hermansson – gitarr, mandole, kör
Filip Runesson – violin
Cassius Lambert – bas
Valter Kinbom – slagverk
Fredrik Gille – slagverk

Kl. 20:00 på Tunet.